Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Et nedslag – fokus på Højesterets seneste praksis om grundlovens § 20

- Side 215 -

...traktaternes institutionelle bestemmelser, således som disse var fastlagt i traktaterne nævnt i lovens § 4, og at dette skulle indebære, at senere institutionelle ændringer må anses som ændringer i betingelserne for suverænitetsafgivelsen med den virkning, at ændringerne kræver en ny procedure efter grundlovens § 20. Retten anfører som begrundelse, at

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 216 -

...nævnte traktater mv., udøves af De Europæiske Fællesskabers institutioner«, og Højesteret finder, at bestemmelsen må forstås således, at beføjelserne herved er overladt til fællesskabets institutioner, uden at det er en betingelse, at fællesskabets organisation vedbliver at være som angivet i de traktater, der er opregnet i tiltrædelseslovens § 4.

Læs på Jurabibliotek