Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Nærmere om skatteministerens udtalelser

- Side 299 -

...67 i forordning 883/2004. Men man kan ikke herfra slutte, at lovforslaget »udtrykkeligt eller utvetydigt« tager beføjelser tilbage, jf. Max Sørensens og Justitsministeriets opfattelse. Intet i lovforslaget peger i retning af, at lovforslaget ændrer tiltrædelseslovens § 2, og intet viser hvilke beføjelser, der i givet fald skulle være taget tilbage.

Læs på JurabibliotekReale overvejelser om forrang

- Side 305 -

Tilbagetagelse af beføjelser bør ske ved ændring af tiltrædelseslovens § 2, der angiver, hvilke beføjelser der er overladt, og de tilbagetagne beføjelser bør angives med samme præcision som den der anvendes for overladelse af beføjelser. Man bør af loven ikke blot kunne se, at beføjelser er taget tilbage, men også hvilke beføjelser det drejer sig om.

Læs på Jurabibliotek