Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Lovens indhold

- Side 159 -

...2013.1451 H). 16 16. Da tiltrædelseslovforslaget blev udarbejdet, var der allerede fremskredne arbejde i gang med vurdering af eventuel udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser (den såkaldte Vedel-rapport, der udkom den 25. marts 1972). Netop Europa-Parlamentets beføjelser har været genstand for gentagne udvidelser siden Danmarks tiltrædelsen.

Læs på JurabibliotekHøjesterets dom

- Side 168 -

...Højesteret, at dette ingen forskel ville have gjort, da bestemmelsen ikke kan anvendes mellem private, idet det i forarbejderne til Maastricht-traktaten blev lagt til grund, at art. 6, stk. 3 TEU ikke var blandt de bestemmelser, der var omfattet af tiltrædelseslovens §§ 2 eller 3. 30 30. Folketingstidende 1992/93, tillæg A, sp. 6698 smh. sp. 6467.

Læs på JurabibliotekAnalyse

- Side 170 -

...tiltrædelseslovens § 4, og således utvivlsomt omfatter art. 6, stk. 3 TEU. At Højesteret alligevel kommer frem til det, skyldes forarbejderne til Maastricht-traktaten, hvor bestemmelsen blev indsat. Det konkluderes, at det dengang blev lagt til grund, at bestemmelsen ikke var omfattet af tiltrædelseslovens §§ 2 eller 3. Uddrag af forarbejderne fremgår nedenfor:

Læs på Jurabibliotek

(...)

»Denne bestemmelse indebærer at Traktaten om Den Europæiske Union nævnes i § 4 i tiltrædelsesloven af 1972 og dermed bliver en af de traktater, som bestemmelserne i tiltrædelseslovens §§ 2 og 3 finder anvendelse på.

Læs på Jurabibliotek

(...)

...af de i § 4 nævnte traktater mv., og bestemmelsen i § 3, stk. 1, i tiltrædelsesloven af 1972 fastsætter, at bestemmelser i de i § 4 nævnte traktater sættes i kraft i Danmark, i det omfang de efter fællesskabsretten er umiddelbart anvendelige i Danmark. Det er Maastricht-Traktatens søjle 1 (artikel G), der indeholder bestemmelser af denne karakter.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 171 -

...Spiermann, ’En højesteretsdom om tiltrædelsesloven’, UfR 2017 B. 297 s. 8 samt kapitel 16 af Henrik Palmer Olesen. Såfremt man fra lovgivers side havde ønsket at afgrænse de bestemmelser i Maastricht-traktaten, som tiltrædelseslovens §§ 2 og 3 fandt anvendelse på, burde det således have fremgået af loven, ligesom det blev gjort med forbeholdene.

Læs på Jurabibliotek