Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Den danske stats ansvar for løn- og arbejdsvilkår

- Side 107 -

...fastsat i de traktater, der er oplistet i lovens § 4. På tilsvarende måde følger det af § 3, at bestemmelser i de oplistede traktater i § 4 sættes i kraft i Danmark i det omfang, de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige i Danmark. Oplistningen af traktater i § 4 angiver de forskellige traktater, der er blevet vedtaget og ratificeret siden 1957.

Læs på JurabibliotekDet retlige grundlag for domstolenes brug af EU-retten

- Side 121 -

...det sker »i nærmere bestemt omfang«. Ifølge tiltrædelseslovens § 2 kan EU udøve de beføjelser, der tilkommer rigets myndigheder, i det omfang det er fastsat i de oplistede traktater i § 4. Hverken grundlovens § 20 eller tiltrædelsesloven indeholder således udtrykkelige regler om, at domstolene kan anvende EU-regler med forrang frem for danske regler.

Læs på Jurabibliotek