Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Fremmed ret med virkning umiddelbart i dansk ret

- Side 232 -

...retsregel, er der i dag ikke tvivl om. 502 502. Hartig Danielsen 1999 s. 352-376 med flere henvisninger. Det fremgår da også implicit af det følgende. For så vidt er forrangsproblematikken på almindelig lovs niveau forenelig med grundloven. I det følgende fokuseres på situationen, hvor den danske retsregel er yngre end den supranationale forskrift.

Læs på Jurabibliotek