Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

Den oprindelige tiltrædelseslov

- Side 81 -

...en henvisning til den enkelte traktats bestemmelser. Ved Danmarks tiltrædelse af EF i 1972 bestemte tiltrædelseslovens § 2 således, at EF’s institutioner, i det omfang det er fastsat i traktaterne mv., kan udøve »beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder«. Denne formulering er bibeholdt ved senere ændringer af tiltrædelsesloven.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 82 -

Justitsministeriet vurderede herefter, at tiltrædelseslovens § 2 blot gentog grundlovens afgrænsning af de beføjelser, der kan overlades, og at det derfor var givet, at der ikke ved forslaget blev overladt andre beføjelser end dem, der kunne overlades efter grundlovens § 20. 109 109.Ibid., s. 97.

Læs på Jurabibliotek