Bøger, som nævner Tiltrædelsesloven § 2

- Side 191 -

...institutioner, mens § 3 i loven gør bestemmelserne i § 4 og de retsakter, der udstedes i medfør heraf, jf. § 3, stk. 2, umiddelbart anvendelige i Danmark, i det omfang de efter EU-retten er umiddelbart anvendelige i Danmark. 8 8. Tiltrædelseslovens §§ 2-4. § 4 i tiltrædelsesloven indeholder en henvisning til de traktater, der udgør grundlaget for EU-retten.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 194 -

...markerer, at Højesterets forbehold i Maastricht ikke er af rent teoretisk karakter, og at det derfor, når man anvender generelle EU-retlige principper, der efter EU-retten har direkte virkning i national ret, er relevant at undersøge og overveje, om principperne har den fornødne hjemmel i tiltrædelsesloven til at opnå umiddelbar virkning i dansk ret.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 204 -

...850-851). Kritisk over for den argumentation se Haket i REAL 2017 s. 135-51 (s. 146), der argumenterer for, at det allerede ved vedtagelsen af Maastricht-traktaten var klart, at de principper, der blev kodificeret med TEU art. 6(3), kunne medføre virkninger i national ret. Dertil mener Højesterets flertal, at det ikke var forudsat, at EUC’s bestemmelser

Læs på Jurabibliotek