14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.

Lov nr. 153 af 08. juni 1912

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m.

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 23. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 For saa vidt ikke anderledes fastsættes ved særlig Lov, blive samtlige de i gældende Love, Forordninger m.v. indeholdte Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer at omsætte til Angivelser efter det metriske System efter de i § 8, 2det Stykke, i Lov Nr. 124 af 4. Maj 1907 indeholdte Omsætningstal, nemlig

Stk. 2 Dog bliver ved flere af de Omsætninger, som i henhold hertil ere at foretage, at benytte en Afrunding, saaledes som nærmere fastsat i de følgende Paragraffer.

§2-34 (Udeladt af Redaktionen)

§35 Regeringen bemyndiges til ved Omsætning af Maal- og Vægtangivelser i andre end de i §§ 2-34 nævnte Love m. v. at foretage en Afrunding af de fremkomne Tal, dog saaledes, at intet i Lovgivningen fastslaaet Forhold derved væsentlig forrykkes.

§36 Regeringen bemyndiges til at lade de i §§ 2 til 34 samt de i § 35 omhandlede Love m. v., ændrede saaledes, som nærværende Lov medfører det, helt eller delvis bekendtgøre i det Omfang, som der måtte vise sig Trang til.

§37 Regeringen bemyndiges til, for saa vidt de i nærværende Lov foretagne Omsætninger maatte medføre Ændringer i bestaaende Retstilstande, at meddele fornøden Dispensation indenfor de af den paagældende ældre Lov givne Rammer for Maal- og Vægtangivelser.

§38 Denne Lov træder i Kraft 1. Juli 1912.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

profile photo
Profilside