Lov om dansk normaltid

Denne konsoliderede version af lov om dansk normaltid er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 294 af 20. marts 2023

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Dansk normaltid fastsættes til at følge den koordinerede universaltid (UTC) tillagt 1 time.

§ 2

Loven træder i kraft den 26. marts 2023, kl. 2.00.

Stk. 2 Lov nr. 83 af 29. marts 1893 om Tidens Bestemmelse ophæves.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.