Lov om dansk normaltid § 3

Denne konsoliderede version af lov om dansk normaltid er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 294 af 20. marts 2023

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.