Sommertidsloven

Denne konsoliderede version af sommertidsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om anvendelse af sommertid

Lov nr. 223 af 24. april 1974

Der er ingen senere ændringer til denne lov.

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov
§ 1

Ved kongelig anordning kan der efter forhandling med folketingets erhvervsudvalg for en periode af året træffes bestemmelse om, at tidspunktet for døgnets begyndelse forskydes 1 time i forhold til normal tidsregning (sommertid). Der kan samtidig fastsættes de nødvendige overgangsbestemmelser.

§ 2

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.