Helligdagsloven

Denne konsoliderede version af helligdagsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 71 af 13. marts 1963,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 24. oktober 2012

§ 1

Der må ikke på folkekirkens helligdage foretages noget, hvorved gudstjenesten forstyrres.

§ 2

(Ophævet).

§ 3

Overtrædelse af loven straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

§ 4

Lov nr. 85 af 7. april 1936 om den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt grundlovsdagen ophæves.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne med de afvigelser, som øernes særlige forhold tilsiger.