Lov om Omsætning til det metriske System af Maal- og Vægtangivelser efter de hidtil gældende Systemer i bestaande Love m.m. § 38

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 153 af 08. juni 1912

§ 38

Denne Lov træder i Kraft 1. Juli 1912.

Stk. 2 Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.