14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Indkomstregisterloven § 3

Lov om et indkomstregister paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af indkomstregisterloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 284 af 02. marts 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Oplysninger omfattet af indberetningspligten
Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:

•••

Stk. 2 Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden tillige oplyses.

•••

Stk. 3 For ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.

•••

Stk. 4 I forbindelse med indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal der endvidere gives oplysning til indkomstregisteret om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, oplysningerne vedrører.

•••
profile photo
Profilside