Indkomstregisterloven § 3

Denne konsoliderede version af indkomstregisterloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om et indkomstregister

Lov nr. 403 af 08. maj 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1305 af 20. november 2023,
som ændret ved lov nr. 718 af 13. juni 2023

Oplysninger omfattet af indberetningspligten
§ 3

Følgende oplysninger skal indberettes til indkomstregisteret:

Stk. 2 Ved indberetning vedrørende personligt arbejde i tjenesteforhold skal lønperioden tillige oplyses.

Stk. 3 For ydelser, der udbetales af offentlige myndigheder eller anerkendte arbejdsløshedskasser, skal tillige oplyses den periode, udbetalingen omfatter.

Stk. 4 I forbindelse med indberetning af de i stk. 1-3 nævnte oplysninger skal der endvidere gives oplysning til indkomstregisteret om cpr-nr. og cvr-nr. eller SE-nr. samt eventuelle andre oplysninger, der er nødvendige til identifikation af den, oplysningerne vedrører.

Eksterne henvisninger

Arbejdsløshedsforsikringsloven § 57a, stk. 4 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 91, stk. 7 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 3, stk. 4 Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 6, stk. 1 Kildeskatteloven § 57, stk. 1 Kildeskatteloven § 86A, stk. 4 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7A, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7A, stk. 3 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7B, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7C, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7D, stk. 1 Skattekontrolloven-GAMMEL § 7J, stk. 1 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 12a, stk. 8 Skatteindberetningsloven § 1, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 4, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 4, stk. 4 Skatteindberetningsloven § 5, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 6, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 7, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 24, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 25, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 33, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 37, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 37, stk. 2 Skatteindberetningsloven § 44, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 45, stk. 1 Skatteindberetningsloven § 46, stk. 1 Bekendtgørelse om LetLøn § 3, stk. 1 Bekendtgørelse om LetLøn § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af arbejdsløshedsdagpenge m.v. § 4, stk. 1 Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen § 3, stk. 1, nr. 1 Bekendtgørelse om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler § 3, stk. 1, nr. 2 Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge § 47, stk. 2, nr. 1 Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 5, stk. 1, nr. 1 Udlændingeloven § 44a, stk. 25 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 52, stk. 1