Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1170 af 25. november 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 72 af 28. januar 2020

Indkomstkravet for ret til dagpenge
§ 5

Når en person søger om at blive optaget i en a-kasse, skal a-kassen vejlede om, at retten til dagpenge er betinget af, at medlemmet opfylder et indkomstkrav, og at medlemmet kan medregne følgende indkomster som lønmodtager og selvstændig til opfyldelsen af indkomstkravet:

  • 1) A-indkomst indberettet til indkomstregisteret efter § 3 i lov om et indkomstregister.

  • 2) B-indkomst, hvoraf der skal betales arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud eller underskud.

  • 3) En virksomheds skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, herunder A-indkomst udbetalt til ejeren af et selskab, hvor ejeren har afgørende indflydelse, samt den selvstændiges ejerandel af overskud i et selskab, hvor personen har afgørende indflydelse.

Stk. 2 A-kassen skal også vejlede om, at B-indkomst, overskud af selvstændig virksomhed mv. indhentes fra medlemmets afsluttede årsopgørelser i optjeningsperioden.