Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 16

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

Straffebestemmelse og ikrafttræden
§ 16

Overtrædelse af § 4, stk. 1, § 5, stk. 1 og 2, §§ 6-9, § 10, stk. 1, § 11, § 12, stk. 2-4, § 13, stk. 1 og 3-5, samt §§ 14 og 15 straffes med bøde.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.