14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Gennemsnitlig opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring
Ved opgørelsen af den økonomiske værdi kan forsikringsselskabet som alternativ til opgørelse efter §§ 4-11 tage udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse.

•••

Stk. 2 Et forsikringsselskab, der tager udgangspunkt i en gennemsnitlig opgørelse, skal udvælge en homogen gruppe, der tilbydes omvalg til et nyt produkt med lavere garanti.

•••

Stk. 3 Anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter §§ 4-11 må maksimalt medføre bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene for de enkelte forsikringer i den udvalgte homogene gruppe.

•••

Stk. 4 Forsikringsselskabet skal indsende dokumentation til Finanstilsynet forud for tilbuddet om omvalg. Dokumentationen skal indeholde følgende:

  • 1) En beskrivelse af den udvalgte gruppe, herunder gruppens homogenitet, og den valgte gennemsnitlige opgørelsesmetode.

  • 2) En analyse af forskellen mellem det individuelt opgjorte overførselstillæg efter §§ 4-11 og det gennemsnitligt opgjorte overførselstillæg.

  • 3) Dokumentation for at anvendelsen af den gennemsnitlige opgørelsesmetode i stedet for den individuelle opgørelsesmetode efter §§ 4-11 maksimalt medfører bagatelagtige forskelle på overførselstillæggene regnet efter de to metoder for de enkelte forsikringer i den udvalgte homogene gruppe.

•••
profile photo
Profilside