14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Individuel opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring
Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en gennemsnitsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen, begge dele justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. § 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. § 7, og tillagt en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen, jf. § 8.

•••

Stk. 2 Forsikringsselskabet kan fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

•••
profile photo
Profilside