Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

Individuel opgørelsesmetode for gennemsnitsrenteforsikring
§ 4

Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en gennemsnitsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen, begge dele justeret med et eventuelt omvalgskursværn, jf. § 6, fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag, jf. § 7, og tillagt en kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser hørende til gruppen, jf. § 8.

Stk. 2 Forsikringsselskabet kan fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.