Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

§ 11

Forsikringsselskabet kan ikke i forbindelse med opgørelsen af den økonomiske værdi af forsikringen ændre en præmiebærende forsikring til en fripolice, hvis det medfører en reduktion af den regnskabsmæssigt opgjorte styrkelse, der hører til forsikringen, som den er opgjort efter § 5.