Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

§ 10

Forsikringsselskabet kan ikke ved opgørelsen af den økonomiske værdi af forsikringen fratrække skyldig bonus, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 Skyldig bonus kan modregnes en eventuel kontributionsmæssig andel af det kollektive bonuspotentiale og fortjenstmargen, der ikke er indeholdt i retrospektive hensættelser, i den udstrækning skyldig bonus kan indeholdes heri.