Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 13

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

Individuel opgørelsesmetode for markedsrenteforsikring
§ 13

Forsikringsselskabet skal opgøre den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring som den retrospektive hensættelse tillagt en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse for forsikringen fratrukket et eventuelt sikkerhedsfradrag.

Stk. 2 For en markedsrenteforsikring kan forsikringsselskabet fratrække et eventuelt gebyr i den retrospektive hensættelse til dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med et omvalg.

Stk. 3 For en markedsrenteforsikring skal den regnskabsmæssigt opgjorte styrkelse opgøres i overensstemmelse med principperne i § 5.

Stk. 4 For en markedsrenteforsikring skal et sikkerhedsfradrag opgøres i overensstemmelse med principperne i § 7.

Stk. 5 Ved opgørelsen af den økonomiske værdi for en markedsrenteforsikring, der er præmiebærende, finder principperne i § 11 anvendelse.