Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

§ 7

Forsikringsselskabet skal ved opgørelsen af den økonomiske værdi fratrække et sikkerhedsfradrag for en forsikring ved et omvalg, hvis forsikringsselskabet vurderer, at de tilbageværende forsikringer i gruppen ellers ville blive påført en risiko for tab.

Stk. 2 Sikkerhedsfradraget skal opgøres under hensyntagen til

  • 1) forventede udsving i de finansielle markeder fra tidspunktet for opgørelsen af den økonomiske værdi og til overførslen finder sted og

  • 2) forventet selektionsrisiko blandt forsikringer, der forlader gruppen, og de tilbageværende forsikringer i forbindelse med omvalget.