Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

§ 14

Ved regulering af en eventuel regnskabsmæssigt opgjort styrkelse til en forsikrings retrospektive hensættelse i forbindelse med et omvalg, skal beløbet, der tilskrives den retrospektive hensættelse, forhøjes med den individuelle pensionsafkastbeskatning, der svarer hertil.