Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg § 15

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1291 af 27. november 2017

Anmeldelse
§ 15

Forsikringsselskabet skal i henhold til § 20, stk. 1, nr. 6, i lov om finansiel virksomhed anmelde den i § 3, stk. 1, nr. 2, nævnte dekomponering og individualisering af passivposten livsforsikringshensættelse ned på forsikringsniveau og i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed anmelde opgørelsen efter §§ 7 og 8 til Finanstilsynet senest samtidig med, at forsikringsselskabet fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i de nævnte forhold.

Stk. 2 Forsikringsselskaber, der tilbyder omvalg til en gennemsnitsrenteforsikring, skal i henhold til § 20, stk. 1, nr. 3, i lov om finansiel virksomhed anmelde til Finanstilsynet, hvordan den økonomiske værdi ved overførslen til det nye produkt fordeles mellem den retrospektive hensættelse og de ufordelte midler. Anmeldelsen skal indsendes senest samtidig med, at forsikringsselskabet fremsætter et tilbud om omvalg. Det samme gælder enhver efterfølgende ændring i det nævnte forhold.