Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 542 af 22. maj 2014

Elområdet
§ 1

Sikkerhedsstyrelsen kan meddele virksomheder delautorisation til at udføre og servicere følgende arbejder på el-området:

  • 1) Installation og tilslutning af solcellesystemer til et i forvejen beregnet tilkoblingspunkt i den faste installation. På jævnstrømssiden omfatter installation og tilslutning ledningssystemet fra panelerne til solcelleinverteren med tilhørende beskyttelsesudstyr. På vekselstrømssiden omfatter installation og tilslutning ledningssystemet fra vekselstrømsklemmen på solcelleinverteren til tilkoblingspunktet i den faste elektriske installation. For boliginstallationer omfatter installation og tilslutning endvidere installation af tilhørende overstrøms- og fejlbeskyttelsesudstyr på vekselstrømssiden, når det anbringes i den bolig, som solcellesystemet tilhører.

  • 2) Elinstallationer i boliger med individuel afregning af el, der anvendes til helårsbeboelse samt i fritidshuse, der er godkendt til overnatning. Arbejdet omfatter installationen i selve boligen samt i rum, som hører med til boligen, og som er forsynet fra boligen, men ikke er en del af selve boligarealet, stikledning, udendørs installationer og eventuelt solcellesystem, der er tilsluttet den pågældende bolig.

Vvs-området
§ 2

Sikkerhedsstyrelsen kan meddele virksomheder delautorisation til at udføre og servicere følgende arbejder på vvs-området:

  • 1) Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer.

  • 2) Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer i boliger med individuel afregning af forbrug, der anvendes til helårsbeboelse samt i fritidshuse, der er godkendt til overnatning. Arbejdet omfatter installationen i selve boligen samt stikledning for vand.

  • 3) Installation, kontrol, eftersyn og service af flaskegasinstallationer i campingvogne, skurvogne, autocampere, mobile homes, pølsevogne, transportable boder og lignende.

Ikrafttræden
§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2014.