Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Nr. 2. Andre selskaber, i hvilke ingen af deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, og som fordeler overskuddet i forhold til deltagernes i selskabet indskudte kapital, selskaber omfattet af § 2 C og registrerede selskaber med begrænset ansvar

- Side 153 -

...blandt andet svar på, om selskabet kunne kvalificeres som et selskab i henhold til dansk ret. Det var oplyst, at selskabsdeltagernes hæftelse ifølge de selskabsretlige regler på Malta, som selskabet var underlagt, var begrænset til deres indskud. Overskuddet betaltes pro rata i forhold til selskabsdeltagernes indbetalinger på aktierne. Aktier måtte

Læs på JurabibliotekOverblik

- Side 542 -

...skattepligtig aktieombytning behandles som en almindelig aktieafståelse, der også beskattes efter reglerne om beskatning af gevinst og tab ved afståelse af aktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1. Afståelsessummen udgør værdien af det modtagne vederlag, der typisk består af aktier i det erhvervende selskab og en eventuel kontant udligningssum.

Læs på Jurabibliotek