Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Beslutningen om kapitalforhøjelse

- Side 242 -

...158, nr. 7, og som ikke overtages af en garant, kan selskabet sælge til anden side. 319 319. Fremgangsmåden ved uafhentede fondskapitalandele efter SL § 166 kan ikke benyttes, da alle aktier skal tegnes. Selskabet må ikke selv tegne kapitalandele i selskabet (egne kapitalandele), jf. SL § 205. Salgssummen ved en sådan resttegning tilfalder selskabet.

Læs på Jurabibliotek