Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer

- Side 2171 -

Ligningslovens § 16 A omfatter udlodninger fra aktie- og anpartsselskaber samt andelsselskaber. Afgrænsningen af bestemmelsen svarer til afgrænsningen i aktieavancebeskatningslovens § 1 af, hvilke værdipapirer der er omfattet af denne lovs regler.

Læs på JurabibliotekSelskabet afholder udgifter for aktionæren, eller aktionæren oppebærer selskabets indtægter m.v.

- Side 2251 -

...på denne baggrund, at gældseftergivelsen måtte anses for udlodning af likvidationsprovenu i året forud for selskabets endelige opløsning og dermed var skattepligtig som aktieindkomst. Skatteyderens anparter kunne efter Højesterets dom i TfS 1998.397 HD først anses for afstået i 1996, hvorfor tab på anparterne ikke kunne fradrages i 1995-indkomsten.

Læs på JurabibliotekUdlodning af likvidationsprovenu foretaget i det kalenderår, hvori selskabet endeligt opløses

- Side 2334 -

...holdingselskab nu havde overtaget det nye holdingselskabs forpligtelse til at betale 152,5 mio. kr. til skatteyderne. Højesteret fandt på denne baggrund efter en helhedsvurdering, at det beløb, der tilkom aktionærerne i forbindelse med salg af aktier til det nye holdingselskab, ikke skulle anses for skattefri afståelsesavance, men som skattepligtigt udbytte.

Læs på JurabibliotekStk. 3, nr. 2, litra b – beløb, der efter tilladelse fra told- og skatteforvaltningen udloddes i forbindelse med en nedsættelse af aktiekapitalen eller andelskapitalen i et selskab, der ikke er under likvidation

- Side 2353 -

...kapitalkrav for beskatning efter ligningslovens § 16 A, stk. 1. Landsskatteretten fandt på denne baggrund ikke, at udlodninger fra skatteyderens anpartsselskaber skulle behandles efter aktieavancebeskatningsloven, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 3, nr. 2, litra b, da kapitalnedsættelsen alene var begrundet i ændring af de selskabsretlige kapitalkrav.

Læs på Jurabibliotek