Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Generelt

- Side 133 -

...den er værdiløs – har som anført af landsrettens mindretal hverken støtte i ordlyden af § 1, stk. 2, eller i andre bestemmelser i loven eller i lovens forarbejder. Denne fortolkning er endvidere i strid med grundprincippet i statsskattelovens § 5, litra a, hvorefter værdistigninger eller -fald i ejerperioden er uden betydning for indkomstopgørelsen.«

Læs på Jurabibliotek