Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Til nr. 1. Beslutning om udbytte eller udlodning

- Side 814 -

Der kan være skattemæssige konsekvenser ved således indirekte at lade reservedannelsen i selskabet komme ikke-kapitalejere til gode, jf. aktieavancebeskatningslovens § 1, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek