Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Aktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde – subjektet

- Side 127 -

...ikke-hjemmehørende person. Samlet set skal aktieavancebeskatningsloven således holdes for øje af fysiske personer omfattet af KSL § 1 og KSL § 2, stk. 1, nr. 4. 5 5. Se dog også værnsreglen i KSL § 2, stk. 1, nr. 6, hvorefter visse afståelsessummer vedrørende aktier mv. omkvalificeres til udbytte, og derved udløser begrænset skattepligt som udbytte.

Læs på JurabibliotekAktieavancebeskatningslovens anvendelsesområde – objektet

- Side 128 -

verteres til aktier) og tegningsretter til konvertible obligationer 7 7. Se mere herom i Banner-Voigt, Erik og Underbjerg Poulsen, Preben: Aktieavancebeskatning, 3. udg., 2013, kap.11. samt aktieretter (ret til fondsaktier/friaktier), jf. ABL § 1. 8 8. Se dog LL § 28 for så vidt angår tegningsretter til medarbejderaktier.

Læs på JurabibliotekKursgevinstlovens anvendelsesområde – objektet

- Side 141 -

...(»lotteri«-obligationer)– Fordringer og gæld, der indgår i beskatningen af avancer ved salg af fast ejendom som led i næring efter statsskatteloven 36 36. Jf. KGL § 1, stk. 3. Se også Jan Pedersen: Beskatning af kursgevinster og kurstab i Pedersen, Jan, Kerzel, Malene, Ferniss, Jane og Eriksen, Claus Hedegaard: Skatteretten 1, 9. udg., 2021, s. 768.

Læs på Jurabibliotek