Bøger, som nævner Aktieavancebeskatningsloven § 1

Kapitalandele, der kan overdrages med succession

- Side 94 -

Ud over betingelsen, at overdragelsen alene kan ske til den personkreds, der er nævnt ovenfor i afsnit 3.2, er det et krav, at der er tale om aktier, anparter, andelsbeviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser og lignende værdipapirer omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1.

Læs på Jurabibliotek