Bøger, som nævner Aftaleloven § 36

H

- Side 247 -

...levering, byggeri. Findes i to varianter: Blød hardship, hvor man blot skal genforhandle. Hård klausul, hvor en voldgiftsret er gjort kompetent til at ændre kontrakten, hvis parterne ikke bliver enige under genforhandlingen (dvs. voldgiftsretten er tillagt kompetence efter voldgiftslovens § 28, stk. 3, til at træffe rimelighedsbaserede afgørelser).

Læs på JurabibliotekR

- Side 252 -

...sag bliver behov for at afgrænse det relevante marked for et bestemt produkt. Kan også anvendes til at analysere, om en bestemt retstilstand er økonomisk rationel. Fx har det været analyseret, om den balance mellem en aftales parter, der følger af retspraksis efter aftalelovens § 36 (om urimelige aftaler, der kendes ugyldige) er økonomisk rationel.

Læs på Jurabibliotek