14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 21

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside