14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 11a

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 11a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11a Vævscentre skal løbende påse, at en donor af væv eller celler er egnet, jf. de regler, der fastsættes i medfør af § 11, nr. 1, om risikovurdering og udvælgelse af donorer af væv og celler.

•••

Stk. 2 Vævscenteret skal sikre, at en donors væv eller celler straks sættes i karantæne, hvis vævscenteret ikke kan udelukke en væsentlig øget risiko for, at donor kan overføre sygdom eller en bærertilstand til en modtager.

•••

Stk. 3 Vævscenteret kan ophæve en karantæne af en donors væv eller celler, når det efter en dokumenteret risikovurdering kan konstateres, at der ikke er en væsentlig øget risiko for at overføre sygdom eller en bærertilstand.

•••

Stk. 4 Vævscenteret skal sikre, at der straks indføres permanent anvendelsesforbud mod en donors kønsceller, hvis vævscenteret ved anvendelse af kønscellerne har konstateret væsentlig øget risiko for, at kønsceller fra donor kan overføre genetisk sygdom eller bærertilstand for genetisk sygdom.

•••

Stk. 5 Uanset indførelsen af et permanent anvendelsesforbud, jf. stk. 4, må vævscenteret anvende og udlevere en donors kønsceller til assisteret reproduktion efter § 24, stk. 2, om søskendedepot i bekendtgørelse om assisteret reproduktion.

•••
profile photo
Profilside