14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 11

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter regler om:

  • 1) Krav til risikovurdering og udvælgelse af donorer af væv og celler, herunder krav til testning og evaluering.

  • 2) Krav til udtagningssteders procedurer for udtagning af væv og celler, herunder for indhentelse af donors samtykke, donoridentifikation og personalets faglige kvalifikationer.

  • 3) Krav til anonymisering af alle oplysninger, der er indsamlet efter regler, der er udstedt i medfør af denne lov, og som tredjemand vil kunne få adgang til.

•••
profile photo
Profilside