Vævsloven § 14

Denne konsoliderede version af vævsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Lov nr. 273 af 01. april 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014,
som ændret ved lov nr. 542 af 29. april 2015, lov nr. 285 af 29. marts 2017, lov nr. 388 af 26. april 2017, lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 478 af 26. april 2022

§ 14

Styrelsen for Patientsikkerhed fører kontrol med overholdelsen af bestemmelser fastsat i denne lov og i regler fastsat i medfør af loven om:

  • 1) Udtagning, testning, forarbejdning, konservering, opbevaring og distribution af væv og celler.

  • 2) Import og eksport af væv og celler.

  • 3) Salg eller udlevering af hospitalsfremstillede lægemidler til avanceret terapi.

  • 4) Registrering, behandling og indberetning af oplysninger om alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger.

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerheds repræsentanter har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til samtlige lokaliteter, hvori der udføres de i stk. 1 nævnte aktiviteter. Styrelsen for Patientsikkerhed kan udtage stikprøver og kræve alle oplysninger, som er nødvendige for kontrolvirksomheden.

Stk. 3 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om Styrelsen for Patientsikkerheds udførelse af kontrolvirksomhed efter stk. 1.