14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Vævsloven § 15

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af vævsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Vævscentre fører register over deres aktiviteter og udarbejder årligt en redegørelse herom til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om vævscentrenes registerførelse og udarbejdelse af årlige aktivitetsredegørelser.

•••

Stk. 2 Styrelsen for Patientsikkerhed offentliggør årligt en samlet rapport om vævscentrenes aktiviteter på baggrund af de i stk. 1 nævnte redegørelser og offentliggør efter anmodning tillige de enkelte vævscentres redegørelser.

•••
profile photo
Profilside