Vævsloven § 9a

Denne konsoliderede version af vævsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om krav til kvalitet og sikkerhed ved håndtering af humane væv og celler

Lov nr. 273 af 01. april 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 955 af 21. august 2014,
som ændret ved lov nr. 542 af 29. april 2015, lov nr. 285 af 29. marts 2017, lov nr. 388 af 26. april 2017, lov nr. 503 af 23. maj 2018 og lov nr. 478 af 26. april 2022

§ 9a

Humane væv og celler må alene distribueres eller eksporteres til godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger eller autoriserede sundhedspersoner.

Stk. 2 Ved distribution eller eksport af humane væv og celler skal vævscentre påse, at der er overensstemmelse mellem angivet og faktisk identitet på de modtagende godkendte vævscentre, fertilitetsklinikker, hospitalsafdelinger eller autoriserede sundhedspersoner.