Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

3.5. Rimelighedsreglen eller tålereglen

- Side 532 -

...stk. 1, nr. 4, om lægen på forhånd har informeret om risikoen for komplikationer, jf. sundhedslovens § 16. Det betyder, at manglende information ikke udvider mulighederne for erstatning, og omvendt afskærer det heller ikke fra erstatning, at patienten er informeret om komplikationsrisikoen. Om patientens fravalg af behandling, se ovenfor i afsnit 3.2.

Læs på Jurabibliotek