Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

3. Anvendelse af væv

- Side 265 -

Udtagning af biologisk materiale kan kun ske på grundlag af et informeret samtykke, jf. sundhedslovens §§ 15 og 16, fra pågældende selv eller ved et stedfortrædende samtykke efter de særlige regler for mindreårige og inhabile. Dette gælder som tidligere nævnt også i de tilfælde, hvor materialet ikke udtages med et sundhedsmæssigt formål for øje, idet...

Læs på Jurabibliotek