Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

5.2. Indsamling

- Side 262 -

...patienten med samtykke til udtag af vævs- og blodprøver til diagnose og behandling stiltiende samtykker til senere opbevaring i en biobank. For denne type biologiske prøver er der ikke samme krav om informeret samtykke til opbevaringen af prøverne, som der er i forbindelse med deltagelse og afgivelse af biologiske prøver til et konkret forskningsprojekt.

Læs på Jurabibliotek