Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

2.2. »Informeret samtykke«

- Side 36 -

Reglerne om informeret samtykke til behandling fremgår af sundhedslovens §§ 15 og 16 og de administrative regler, som er fastsat i medfør heraf, jf. bekendtgørelse om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. (bekendtgørelse om information og samtykke) og vejledning om information...

Læs på Jurabibliotek