Bøger, som nævner Sundhedsloven § 16

4.1. Videregivelse og indhentning af oplysninger i forbindelse med et aktuelt behandlingsforløb

- Side 379 -

...skal patienten ifølge sundhedslovens § 16, stk. 4, informeres om konsekvenserne – f.eks. i form af komplikationer og bivirkninger – af at frabede sig indhentning eller videregivelse af oplysninger. Resultatet kan også blive, at patienten ikke kan tilbydes behandling, enten fordi det vil være uforsvarligt ifølge autorisationslovens § 17, eller fordi...

Læs på Jurabibliotek