Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Kræver et fælles marked et ensartet bødeniveau?

- Side 70 -

...virksomheder (et såkaldt »level playing field«) kommer også sanktionering af lovovertrædelser i søgelyset. Ønsket om en vis ligebehandling af aktørerne – også i relation til sanktionering – skinner således igennem i EU-retten. 151 151. Se f.eks. præambelbetragtning nr. 141 i direktiv 2014/65/EU (MiFID II). Og det kommer til udtryk i betænkningen:

Læs på Jurabibliotek