Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Indledning

- Side 1000 -

...påtales, når gerningsmanden har dansk indfødsret eller er bosat i den danske stat, når den offentlige fred er krænket, når de danske myndigheders bistand påkaldes af den forurettede, når handlingen, hvis den var foretaget uden for den danske stat, i medfør af straffelovens § 8, ville høre under dansk straffemyndighed, eller når rigsadvokaten påbyder det.

Læs på Jurabibliotek