Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Konsekvensen af at nægte udlevering

- Side 128 -

...ville en beslutning om ikke at udlevere dermed reelt medføre, at Aranyosi ikke ville blive tiltalt i sagen. Tilsvarende forklarede dommeren, at det var muligt for Tyskland at overtage fuldbyrdelsen af dommen vedrørende Caldararu, men også dette var nok mere teoretisk end praktisk, idet Caldararu ikke havde nogen tilknytning til Tyskland endsige talte

Læs på Jurabibliotek