Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Genève-konventionerne af 1949

- Side 38 -

...straffes af den samme Part for en forseelse for hvilket en endelig dom, der enten frifinder eller dømmer denne person, tidligere er blevet afsagt efter samme lov og samme juridiske procedure«. Bemærkningerne i Folketingstidende fandt, at der var en potentiel konflikt med retsplejelovens § 976 om genoptagelse af en straffesag på nyt grundlag, jf. sp. 2804.

Læs på JurabibliotekEn sædvaneretlig forpligtelse til at retsforfølge?

- Side 43 -

...en forpligtelse til at have straffemyndighed. 112 112. Betænkning nr. 1488, side 292. I 2000 fandt Udenrigsministeriet tilsvarende, at der ikke fandtes en sædvaneretlig pligt til på universelt grundlag at retsforfølge personer mistænkt for at have begået folkedrab, se justitsministerens svar på spørgsmål nr. 14 fra Udenrigsudvalget, jf. L20, 2000.

Læs på Jurabibliotek