Bøger, som nævner Straffeloven § 8

Sager med fremmede elementer

- Side 28 -

Straffelovens §§ 6-8 b fastlægger de danske domstoles STRAFFEMYNDIGHED (jurisdiktion), dvs., hvilke sager de kan behandle.

Læs på Jurabibliotek