Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 18a

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 333 af 31. marts 2015,
jf. lovbekendtgørelse nr. 24 af 04. januar 2019,
som ændret ved lov nr. 2110 af 22. december 2020, lov nr. 1155 af 08. juni 2021, lov nr. 1163 af 08. juni 2021, lov nr. 1164 af 08. juni 2021, lov nr. 2382 af 14. december 2021 og lov nr. 570 af 10. maj 2022

§ 18a

§§ 17 og 18 finder anvendelse over for virksomheder eller enheder, der ikke opfylder betingelserne for afvikling, jf. § 4, når følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Virksomheden eller enheden indgår i en afviklingskoncern.

  • 2) Virksomheden eller enheden er ikke selv en afviklingsenhed, men er en dattervirksomhed eller -enhed til en afviklingsenhed.

  • 3) Afviklingsenheden opfylder betingelserne for afvikling, jf. § 4, eller opfylder tilsvarende betingelser for afvikling i et andet land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område.

  • 4) Virksomheden eller enheden vil ikke være levedygtig, jf. § 272, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, medmindre beføjelsen anvendes.

Eksterne henvisninger

Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 198, stk. 2, nr. 1, litra b Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 198, stk. 2, nr. 2, litra b Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 201, stk. 3 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 202, stk. 1, nr. 5, litra b Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 203, stk. 2 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 204, stk. 2 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 205, stk. 1, nr. 2, litra b Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 205, stk. 1, nr. 4, litra ii Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 205, stk. 1, nr. 4, litra d Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 212, stk. 2 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 216, stk. 1, nr. 1 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 216, stk. 6 Selskabsloven § 271, stk. 3 Selskabsloven § 291, stk. 3 Lov om finansiel virksomhed § 266, stk. 2, nr. 1, litra b Lov om finansiel virksomhed § 266, stk. 2, nr. 2, litra b Lov om finansiel virksomhed § 267, stk. 3 Lov om finansiel virksomhed § 267a, stk. 1, nr. 5, litra b Lov om finansiel virksomhed § 267b, stk. 2 Lov om finansiel virksomhed § 267c, stk. 6 Lov om finansiel virksomhed § 267d, stk. 2 Lov om finansiel virksomhed § 267e, stk. 1, nr. 2, litra b Lov om finansiel virksomhed § 267e, stk. 1, nr. 4, litra a Lov om finansiel virksomhed § 267e, stk. 1, nr. 4, litra d Lov om finansiel virksomhed § 268, stk. 6 Lov om finansiel virksomhed § 268b, stk. 1, nr. 4, litra a Lov om finansiel virksomhed § 268b, stk. 1, nr. 4, litra c Lov om finansiel virksomhed § 269d, stk. 2 Lov om finansiel virksomhed § 269e, stk. 2 Lov om finansiel virksomhed § 274, stk. 1, nr. 1 Lov om finansiel virksomhed § 274, stk. 6